Puchar Polski w kulturystyce i fitness 2019- Regulamin

 

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS

(Eliminacje do reprezentacji Polski na MŚ w Kulturystyce, MŚ w Fitness i MŚ w Fit-Model)

13-14 WRZEŚNIA 2019 R Warszawa, Targi FIWE

 

1. ORGANIZATORZY

 International Center of Events Sp. z o.o.

2. PARTNERZY

 Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

3. TERMIN I MIEJSCE

Puchar Polski odbędzie się: 13-14 września 2019 r. w Centrum Targowym Expo XXI ul. Prądzyńskiego 12/14 Warszawa

4. UCZESTNICTWO

W Pucharze Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2019 rok.

Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2019 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWOORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2019 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA:  Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Pucharze Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej, nie licząc par mieszanych.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 9 września 2019 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem: https://www.pzkfits.pl/rejestracja/2019-pp-fiwe/42/

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:

 imię i nazwisko

 klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje

 dokładną datę urodzenia

 kategorię, w której zamierza startować

 numer Licencji IFBB ewent. paszportu lub DO

 adres e-mail

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Kwotę wpisowego z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i dopiskiem „PP”, należy wpłacić do dnia 09.09.2019 r na konto PZKFiTS:

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

Obowiązuje wpisowe w wysokości 150 zł od zawodniczki/zawodnika. W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:  negatywnej weryfikacji,  rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,  spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. PRZYJAZD

Uczestnicy Pucharu Polski przyjeżdżają w dniu 13 września 2019 roku (piątek) i zgłaszają się na weryfikację w godzinach 11:00 do 18:00 w EXPO XXI, Hala nr 2, sala C, 1 piętro. UWAGA Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników Pucharu Polski odbędzie się 13 września 2019 roku (piątek), w godz. 11:00 -18:00, w EXPO XXI, Hala nr 2, sala C, 1 piętro. Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.

Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:

 dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia

 potwierdzenie dokonania opłaty za Licencję Zawodnika do klubu

 zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca. Honorowane są zaświadczenia wydane po 01.01.2019 r.

 dowód wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD lub pamięć USB z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

UWAGA: Wszyscy zawodnicy startujący w Pucharze Polski mogą startować w IFBB Diamond Cup Warsaw FIWE w niedzielę, po dopełnieniu niezbędnych formalności.

Narada techniczna sędziów odbędzie się 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 18:15, w miejscu weryfikacji.

8. KATEGORIE

Kulturystyka mężczyzn: open

Kulturystyka klasyczna mężczyzn open

Classic Physique mężczyzn open

Fitness mężczyzn open Fitness plażowe mężczyzn 178 cm, +178 cm > superfinał

Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open

Fitness atletyczne kobiet open

Fitness sylwetkowe kobiet open

Bikini fitness kobiet 163 cm, +163 cm > superfinał

Wellness fitness kobiet open

Fitness kobiet open

Fit model kobiet open

Fit model mężczyzn open

Pary mieszane – tylko jako eliminacje do MŚ* *- w parach mieszanych mogą startować jedynie: zawodniczki fitness atletycznego, fitness sylwetkowego i fitness oraz zawodnicy kulturystki, kulturystyki klasycznej i Classic Physique.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:

- MŚ w Kulturystyce – Fujairah, ZEA, 05-09.11.2019 - MŚ w Fitness – Bratysława, Słowacja, 29.11-01.12.2019 - MŚ w Fit-Model – Ryga, Łotwa, 23-24.11.2019

Wszystkie kategorie rozgrywane jako open (wszechwag) są jednocześnie rundami eliminacyjnymi do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne będą rozgrywane jedynie w fitness plażowym mężczyzn i w bikini fitness kobiet.

9. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

Podczas weryfikacji zawodniczka/zawodnik otrzymuje od Organizatora identyfikator ,,Zawodnik” (opaska na nadgarstek), który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener” (opaska na nadgarstek). Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:

 drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator (opaska na nadgarstek)

 drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory (opaska na nadgarstek)

10. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

14 września 2019 roku (sobota) - godzina 09:30: EXPO XXI

Eliminacje, półfinały i finały

1. Fitness kobiet (1 runda – programy dowolne)

2. Fitness mężczyzn (1 runda – programy dowolne)

3. Fitness sylwetkowe kobiet Eliminacje

4. Fitness atletyczne kobiet Eliminacje

5. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm Eliminacje

6. Fitness plażowe mężczyzn +178 cm Eliminacje

7. Fitness sylwetkowe kobiet (1 runda – ocena sylwetki)

8. Fitness atletyczne kobiet (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)

9. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm (1 runda – zwroty, porównania)

10. Fitness plażowe mężczyzn +178 cm (1 runda – zwroty, porównania)

11. Fitness kobiet (2 runda – zwroty, porównania)

12. Fitness mężczyzn (2 runda – zwroty, porównania)

13. Fitness sylwetkowe kobiet FINAŁ (2 runda – I-walking + ocena sylwetki)

14. Fitness atletyczne kobiet FINAŁ (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) 15. Fitness atletyczne kobiet FINAŁ (3 runda – programy dowolne)

16. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm FINAŁ (2 runda – zwroty)

17. Fitness plażowe mężczyzn +178 cm FINAŁ (2 runda – zwroty)

I BLOK DEKORACJI: - Fitness sylwetkowe kobiet - Fitness atletyczne kobiet - Fitness plażowe mężczyzn 178 cm - Fitness plażowe mężczyzn +178 cm

18. Fitness plażowe mężczyzn (top 3 x 2) SUPERFINAŁ (zwroty x 2) Nagradzanie

19. Eliminacje do MŚ – Fitness plażowe mężczyzn (top 7 z każdej kategorii)

20. OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW: ok. godziny 12:00

21. Fitness kobiet FINAŁ (3 runda – programy dowolne)

22. Fitness mężczyzn FINAŁ (3 runda – programy dowolne)

23. Fitness plażowe atletyczne Eliminacje

24. Kulturystyka klasyczna mężczyzn Eliminacje

25. Wellness fitness kobiet Eliminacje

26. Fitness plażowe atletyczne (1 runda – zwroty, porównania)

27. Kulturystyka klasyczna mężczyzn (1 runda – zwroty, pozy obow., porównania)

28. Wellness fitness kobiet (1 runda – ocena sylwetki, porównania)

29. Fitness kobiet FINAŁ (4 runda – ocena sylwetki)

30. Fitness mężczyzn FINAŁ (4 runda – ocena sylwetki)

31. Fitness plażowe atletyczne FINAŁ (2 runda – prezentacja indyw., zwroty x 2)

32. Wellness fitness kobiet FINAŁ (2 runda – I-walking, zwroty x 2)

33. Kulturystyka klasyczna mężczyzn FINAŁ (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

34. Kulturystyka klasyczna mężczyzn FINAŁ (3 runda – program dowolny)

II BLOK DEKORACJI: - Fitness kobiet - Fitness mężczyzn - Fitness plażowe atletyczne - Wellness fitness kobiet - Kulturystyka klasyczna mężczyzn

PRZERWA 40 MINUT

35. Eliminacje do MŚ: Pary mieszane (2 runda – pozy obowiązkowe, porównania)

36. Eliminacje do MŚ: Pary mieszane (3 runda – program dowolny)

37. Fit model kobiet (1 runda – ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)

38. Fit model mężczyzn (1 runda – ocena sylwetki – koszulka gimnastyczna)

39. Bikini-fitness kobiet 163 cm Eliminacje

40. Bikini-fitness kobiet +163 cm Eliminacje

41. Classic Physique mężczyzn Eliminacje

42. Kulturystyka Eliminacje

43. Bikini-fitness kobiet 163 cm (1 runda – ocena sylwetki, porównania)

44. Bikini-fitness kobiet +163 cm (1 runda – ocena sylwetki, porównania)

45. Classic Physique mężczyzn (1 runda – zwroty, pozy obow., porównania)

46. Fit model kobiet FINAŁ (2 runda – I-walking, zwroty x 2)

47. Fit model mężczyzn FINAŁ (2 Runda – prezentacja indyw., zwroty x 2)

48. Bikini-fitness kobiet 163 cm FINAŁ (2 runda – I-walking + zwroty x 2)

49. Bikini-fitness kobiet +163 cm FINAŁ (2 runda – I-walking + zwroty x 2)

50. Kulturystyka mężczyzn (1 runda – pozy obow., porównania)

51. Classic Physique mężczyzn FINAŁ (2 runda – zwroty, pozy obow., dogrywka)

52. Classic Physique mężczyzn FINAŁ (3 runda – programy dowolne)

53. Fit model mężczyzn FINAŁ (3 Runda – prezentacja w swobodnym stroju sportowym)

54. Fit model kobiet FINAŁ (3 Runda – prezentacja w sukni wieczorowej)

55. Kulturystyka mężczyzn FINAŁ (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

56. Kulturystyka mężczyzn FINAŁ (3 runda – programy dowolne)

III BLOK DEKORACJI: - Fit model kobiet - Fit model mężczyzn - Bikini-fitness kobiet 166 cm - Bikini-fitness kobiet +166 cm - Classic Physique mężczyzn - Kulturystyka mężczyzn

57. Bikini-fitness kobiet (top 3 x 2) SUPERFINAŁ (zwroty x 2) Nagradzanie

58. Eliminacje do MŚ – Bikini-fitness kobiet (top 10 z każdej kategorii)

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERDZONY PO WERYFIKACJI!!!

Ostateczny program zawodów przekazany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszony przy szatniach oraz w widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko w rundach finałowych lub w ogóle mogą być połączone.

11. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki siedmiu najlepszych zawodniczek i/zawodników z danego klubu, według punktacji obowiązującej w IFBB. Do punktacji drużynowej nie wlicza się konkurencji fit-model kobiet i mężczyzn ani par mieszanych.

12. NAGRODY

We wszystkich kategoriach zwycięzcy - zawodniczki/zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary. We wszystkich kategoriach zawodnicy/zawodniczki na miejscach od I do VI otrzymują pamiątkowe dyplomy. Za zwycięstwo drużynowe - drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar. Dyplomy za miejsce od I do III.

13. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

14. POSTANOWINIA KOŃCOWE

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł na rzecz Organizatora.

15. INFORMACJE

Szczegółowych informacji o imprezie udziela: Biuro PZKFiTS, telefon: 022 550 09 67. e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

Zatwierdzam                                                                       Organizator

mgr inż. Andrzej Michalak                                           Bartłomiej Pomarański

Wiceprezes PZKFiTS                                                      Prezes IC Events

dn. 31.07.2019 r

30 sierpnia 2019