Komunikat PZKFiTS - Start na IFBB Diamond Cup FIWE 2019

KOMUNIKAT NR 10/2019

START NA IFBB DIAMOND CUP FIWE

 

Polskę mogą reprezentować członkowie klubów zrzeszonych w PZKFiTS. Udział zawodników PZKFiTS jest nielimitowany i odbywa się bez eliminacji wstępnych. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2019 rok zgodnie z Komunikatem Finansowo – Organizacyjnym. Wymagane opłaty Kluby wnoszą na konto PZKFITS:

 

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa, (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 022 55009 67).


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 2 września 2019 r. (czwartek) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:

https://www.pzkfits.pl/rejestracja/2019-diamondcup-cfiwe/44/

 

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

 

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:

 • imię i nazwisko

 • klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje

 • dokładną datę urodzenia

 • kategorię, w której zamierza startować

 • numer Licencji IFBB lub DO (gdy jeszcze nie posiada Licencji)

 • adres e-mail i telefon komórkowy

 

WPISOWE

Wpisowe wynosi €200 EUR od osoby. Zawodnicy PZKFiTS mogą wpłacać wpisowe w gotówce podczas weryfikacji. Za start w drugiej kategorii (juniorzy lub weterani w kategoriach open) pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości
€100 EUR.

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:

 • negatywnej weryfikacji,

 • rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,

 • spóźnienia się zawodnika na start w swojej kategorii.

 

PRZYJAZD

Uczestnicy IFBB DIAMOND CUP WARSAW FIWE 2019 przyjeżdżają w dniu
13 września (piątek) do Hali nr 2, pokój C (I piętro) i zgłaszają się na weryfikację.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać:

 • dokument tożsamości (paszport lub DO)

 • potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej PZKFiTS na 2019 r.

 

Wszyscy startujący muszą posiadać ze sobą aktualną Licencję IFBB (IFBB International Card) ważną na 2019 r. Jeśli się jej nie posiada, trzeba być przygotowanym na jej opłacenie podczas weryfikacji, co kosztuje €35 EUR.

 

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD lub USB flash memory z nagraniem (w formacie MP3) do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. Nagranie nie może zawierać słów lub zdań wulgarnych, obraźliwych bądź agresywnych.

Wszyscy zawodnicy otrzymają podczas weryfikacji opaskę na nadgarstek, upoważniającą do wchodzenia i poruszania się po obiekcie.

 

Narada Techniczna sędziów odbędzie się 13 września 2019 roku (piątek) ok. godziny 18:15 w miejscu weryfikacji.

 

Na zakwaterowanie Organizatorzy polecają The City Comfort Aparthotel przy ul. Wolskiej 165 (1,6 km od miejsca startu).


Więcej informacji: https://www.citycomfort.pl/
 

UWAGA: Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelu.

 

NAGRODY

- Pierwsze trójki w każdej kategorii otrzymają puchary.

- Pierwsze szóstki w każdej kategorii otrzymają Dyplomy.

- Zwycięzcy w kategoriach open (overall) otrzymają Puchary.

- Pierwsze piątki w każdej kategorii uzyskają punkty do IFBB World Ranking 2019
(według przepisów dla Rankingu).

- Pierwsze dwójki w open (overall) w następujących konkurencjach: fitness plażowe, fitness plażowe atletyczne, kulturystyka, kulturystyka klasyczna, classic physique, fitness sylwetkowe i bikini fitness uzyskają prawo do wystąpienia, poprzez swoje federacje narodowe, o Licencję IFBB Elite Pro.

- Zwycięzcy w kategoriach open (overall) juniorów i weteranów oraz w kategoriach wszechwag otrzymają nagrody rzeczowe, w zależności od hojności sponsorów.

 

SĘDZIOWIE

Obsadę sędziów funkcyjnych ustali PZKFiTS. Polscy sędziowie klasy międzynarodowej, którzy chcieliby pracować w panelach sędziowskich na tych zawodach, powinni zgłosić się do Szefa Kolegium Sędziów PZKFiTS, Arkadiusza Kempińskiego, pod adresem: arkadiuszkempinski@gmail.com najpóźniej do dnia 2 września 2019 r. Każdy sędzia musi posiadać aktualną Legitymację Sędziego Międzynarodowego IFBB, z opłaconą składką €50 EUR za 2019 r. Składkę tę można opłacić podczas Narady Technicznej. Wszyscy sędziowie muszą być obecni na Naradzie Technicznej (IFBB Team Managers & Judges Meeting) w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o 18:15 w miejscu weryfikacji.
 

 

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

 

13 września 2019 r (piątek):

 • Przyjazdy

11:00 – 18:00 – Weryfikacja (Hala nr 2, pokój C, I piętro)

18:15 – Narada Techniczna (Hala nr 2, I piętro)

 

14 września 2019 r (sobota)

10:00 – 18:00: Puchar Polski (tylko dla zawodników PZKFiTS) - EXPO XXI

 

15 września 2019 r (niedziela)

10:00 – 18:00: IFBB Diamond Cup FIWE - EXPO XXI

 

16 września 2019 r (poniedziałek)

- Wyjazdy
 

INFORMACJE

Szczegółowe informacje podane są w Inspection Report IFBB Diamond Cup Warsaw FIWE dostępnym na stronach IFBB i PZKFiTS. Dodatkowo, informacji o imprezie udziela: biuro PZKFiTS, telefon: 022 550 09 67. e-mail: pzkfits@pzkfits.pl oraz Pan Artur Moczarski, e-mail: a.moczarski@icevents.pl

 

Zarząd PZKFiTS

26 sierpnia 2019