Kamienna Rzeźba Strzegom 2019 -Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW „KAMIENNA RZEŹBA 2019” W STRZEGOMIU eliminacje do Arnold Classic Europe

1. CEL IMPREZY:

 Popularyzacja kulturystyki jako jednej z form aktywności fizycznej  Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach

2. ORGANIZATOR:

 Klub Sportowy „START” Strzegom

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 PZKFiTS w Warszawie  Urząd Miasta i Gminy Strzegom  OSiR Strzegom

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w dniu 7-8.09.2019 r, początek o godz. 11:00, na hali sportowej OSiR przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).

Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2019 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2019 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2019 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 30 zł.

6. WERYFIKACJA

 Weryfikacja zawodników będzie prowadzona w miejscu zawodów, dn. 7.09.2019 r. od godz. 16:00 do 19:00.

 Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, licencja i karta zawodnika PZKFiTS dowód wpłaty wpisowego oraz książeczka zdrowia zawodnika lub ważne badanie lekarskie. Badania grupowe nie będą uwzględniane.

 Prezentowanie układów odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym na dostarczonych nośnikach pamięci USB w formacie MP3. Plik muzyczny winien być opisany nazwiskiem właściciela i zawierać jednominutowy podkład muzyczny. Po skopiowaniu muzyki nośnik zostanie zwrócony. W przypadku dostarczenia niewłaściwego formatu muzyki bądź też nośnika, będzie ona odtwarzana losowo. Narada techniczna sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się bezpośrednio po weryfikacji.

7. KATEGORIE

– Kulturystyka klasyczna mężczyzn – open

– Classic Physique – open

– Kulturystyka mężczyzn do 90 kg

– Kulturystyka mężczyzn +90 kg

– Kulturystyka juniorów – open

– Kulturystyka weteranów open

– Fitness plażowe mężczyzn – open

– Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – open

– Fitness plażowe juniorów – open

– Fitness sylwetkowe kobiet – open

– Bikini fitness kobiet – open

– Wellness Fitness kobiet – open *

- W konkurencjach z limitem wagi ciała – dopuszczalna jest nadwaga 2 kg w stosunku do docelowej kategorii na Arnold Classic.

8. ELIMINACJE DO ARNOLD CLASSIC EUROPE 2019 (BARCELONA)

Zawody są jednocześnie eliminacjami do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe w Barcelonie, 20-22.09.2019. Z eliminacji zwolnieni są zawodnicy, którzy w pierwszej połowie roku zdobyli medal na Mistrzostwach Europy lub weszli do pierwszej trójki na jednym z Diamond Cup. Wszyscy pozostali kandydaci do reprezentacji muszą wystartować w Strzegomiu. Automatycznie kwalifikowani są do reprezentacji zawodnicy, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce w kategorii open w swojej konkurencji. Pozostali - po konsultacji z trenerem kadry narodowej Bogdanem Szczotką i uzyskaniu jego akceptacji.

W konkurencjach, które nie będą rozgrywane w ramach zawodów w Strzegomiu, natomiast są w programie Arnold Classic Europe, rozgrywane będą rundy eliminacyjne (pozy obowiązkowe, zwroty), bez konieczności wnoszenia opłaty startowej, bez brązowienia skóry i bez wykonywania programów dowolnych. Wyjątkiem jest fitness kobiet i mężczyzn, gdzie trzeba będzie wykonać program dowolny, W konkurencjach z limitem wagi ciała – dopuszczalna jest nadwaga 2 kg. Wszyscy muszą stawić się na weryfikacji.

9. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 30 sierpnia 2019 r. (piątek) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem: https://www.pzkfits.pl/rejestracja/2019-strzegom/43/ Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty. Wpłaty wpisowego w kwocie 100 zł od osoby, w drugiej kategorii 60 zł, należy dokonywać na konto PZKFiTS. Opłata wpisowego dokonana w dniu zawodów będzie obciążona dodatkowym narzutem w kwocie 30 zł.

10. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i zgłaszają się do biura zawodów, które mieścić się na hali sportowej OSiR Strzegom. Proponowane zakwaterowanie: HOTEL STRAGONA Al. Wojska Polskiego 47 58-150 Strzegom tel./fax (074) 855-1549 Rezerwacji noclegów i wyżywienia w hotelu dokonują sami zainteresowani, co najmniej na 7 dni przed zakwaterowaniem.

11. PROGRAM ZAWODÓW

– NIEDZIELA, 8.09.2019 r. Godzina 10:00:

 Fitness plażowe juniorów – 1 runda  Fitness plażowe mężczyzn – 1 runda  Fitness sylwetkowe kobiet – 1 runda  Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – 1 runda  Fitness plażowe juniorów – 2 runda  Fitness plażowe mężczyzn – 2 runda  Fitness sylwetkowe kobiet – 2 runda  Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – 2 runda

I BLOK DEKORACJI

 Kulturystyka juniorów – 1 runda  Kulturystyka weteranów – 1 runda  Bikini fitness kobiet – 1 runda  Classic Physique mężczyzn – 1 runda  Kulturystyka juniorów – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)  Kulturystyka weteranów – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)  Bikini fitness kobiet – 2 runda  Classic Physique mężczyzn – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI

 Rundy eliminacyjne w konkurencjach nieobjętych programem zawodów  Kulturystyka klasyczna mężczyzn – 1 runda  Wellness Fitness kobiet – 1 runda  Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – 1 runda  Kulturystyka mężczyzn +90 kg – 1 runda  Kulturystyka klasyczna mężczyzn – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)  Wellness Fitness kobiet – 2 runda  Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)  Kulturystyka mężczyzn +90 kg – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

III BLOK DEKORACJI

 Kulturystyka mężczyzn OPEN (tylko zwycięzcy)  Kulturystyka mężczyzn – eliminacje do reprezentacji (top 6 z każdej kategorii) W zależności od ilości zgłoszeń program może ulec zmianie.

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA

 Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.  System sędziowania wg przepisów PZKFiTS (IFBB)

13. NAGRODY W każdej kategorii:

 I miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom  II miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom  III miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom  IV miejsce puchar + dyplom  V miejsce puchar + dyplom  VI miejsce puchar + dyplom  OPEN puchar + dyplom

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.

15. INOFRMACJE

Wszelkich informacji o zawodach udziela Marek Rydwański, tel. 604 958-204, email: mydwan@go2.pl

Zatwierdził:                                                                    Organizator

mgr inż. Andrzej Michalak                                      Marek Rydwański

Wiceprezes PZKFiTS                                                 Klub Sportowy „START” Strzegom

05.08.2019 r

29 sierpnia 2019