Jako światowy autorytet w dziedzinie kulturystyki i sprawności fizycznej, IFBB oferuje poprzez swoją Akademię obszerny program edukacyjny, który zapewnia certyfikaty dla osób związanych z kulturystyką, sprawnością fizyczną, zdrowiem i sportem z różnych środowisk, akademickich i sportowych.

Jednym z głównych celów Akademia IFBB jest zapewnienie unikalnego programu edukacyjnego dla trenerów, trenerów osobistych, pracowników służby zdrowia i fitness na całym świecie.Programu, który oferuje wyjątkowe kursy akademickie a jednocześnie uwzględnia prestiż i uznanie wywodzące się z nazwy IFBB.

Nasze programy certyfikacyjne oferują aktualne informacje naukowe w połączeniu z praktyczną edukacją w różnych dziedzinach, które obejmują anatomię człowieka, fizjologię, kinezjologię, antropometrię, nauki o wartościach odżywczych, trening siłowy, a także specjalistyczną edukację dzieci i osób starszych oraz rehabilitacje urazową.

Certyfikaty wydane przez Akademię są uznawane przez IFBB, wiodący organ w dziedzinie kulturystyki i fitness oraz w federacjach narodowych w 186 krajach na całym świecie.Kursy dostępne są w kilku językach, w tym również po polsku.

NASZ PROGRAM EDUKACYJNY

TRENER PERSONALNY POZIOM 1 I 2

Fizjologia wysiłku

Podstawy treningu siłowego

Cykle treningowe, podstawowe techniki rozgrzewki, rozciągania, relaksacji oraz technika oddechu

Podstawy żywienia w sporcie

ZAAWANSOWANY TRENER PERSONALNY POZIOM 3 I 4

Anatomia

Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku

Urazy mięśni

Podstawy treningu siłowego

Podstawy antropometrii

Kinezjologiczne podstawy treningu siłowego

TRENER PERSONALNY STOPIEŃ MASTER 

POZIOM 1 I 2

Biomechaniczne podstawy treningu siłowego

Kinezjologia i biomechanika stosowana w treningu siłowym

Podstawy dietetyki sportowej

Cykle treningowe

Organizacja, bezpieczeństwo i administracja klubu fitness

TRENER ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

4 POZIOMY

1.Technika zawodów kulturystycznych i fitness

2.Żywienie zawodnika sportów sylwetkowych

3.Trening o wysokiej intensywności

4.Hypertrofia i masa ciała

*każdy poziom można zrealizować niezależnie od pozostałych

PODSTAWY ŻYWIENIA W SPORCIE

– Bilansowanie makroskładników

– Podstawy suplementacji w sporcie

– Układanie planów żywieniowy

– Indeks glikemiczny,indeks insulinowy

– Gospodarka wodno-elektrolitowa